Home Πυρόσβεση Bonpet Η αμπούλα Bonpet Πλεονεκτήματα Αμπούλας Bonpet
PDF Εκτύπωση E-mail

Πλεονεκτήματα Αμπούλας Bonpet

Μεταβλητότητα: Λόγω των μοναδικών πυροσβεστικών ιδιοτήτων που έχει η συσκευή BONPET μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πολλών διαφορετικών υλικών συμπεριλαμβανομένων των στερεών, υγρών και αερίων καυσίμων, καθώς και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (πυρκαγιές κατηγορίας Α, Β, C, F και Ε).

Συνδυασμένη τεχνική απόσβεσης πυρκαγιάς: Η Αμπούλα BONPET προκαλεί γρήγορη αποβολή του οξυγόνου από την περιοχή της φωτιάς, ψύξη της επιφάνειας, και σχηματίζει ένα υγρό φιλμ αποτρέποντας οποιαδήποτε επανάφλεξη.

Κατάσβεση: Υλικών που σιγοκαίονται όπως ξύλο, χαρτί, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, λάστιχο, κυτταρίνη, πλαστικά, λειτουργώντας αυτόματα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Μηχανική λειτουργία: Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ είναι το μοναδικό σύστημα πυρόσβεσης παγκοσμίως που λειτουργεί μηχανικά 100% , χωρίς καμία πιθανότητα δυσλειτουργίας.

Χωρίς καμία ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρικού ρεύματος: Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ λειτουργεί αυτόνομα και δεν απαιτεί παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Χωρίς καμία ανάγκη ύπαρξης προωθητικών αερίων: Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ λειτουργεί αυτόνομα και δεν περιέχει ούτε απαιτεί προωθητικά αέρια.

Εύκολη εγκατάσταση: Χρησιμοποιώντας τις Αμπούλες ΒΟΝΡΕΤ, ένα απόλυτα ασφαλές για την λειτουργία του πυροσβεστικό σύστημα, αποφεύγετε την πολυπλοκότητα και τις δυσκολίες εγκατάστασης άλλων συστημάτων τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εγγυηθούν 100% την λειτουργία τους.

Υψηλή αποδοτικότητα με χαμηλότερο κόστος: Η γρήγορη εκτόξευση του υλικού της Αμπούλας μετά την ενεργοποίηση της  στο χώρο και τα υλικά που καίγονται (0,3 έως 0,5 δευτερόλεπτα), βεβαιώνει την υψηλή πυροσβεστική αποδοτικότητα του περιεχομένου των φιαλών. Ο αρχικός σχεδιασμός της Αμπούλας κάνει πολύ απλή την τοποθέτηση της και σε συνδυασμό με την σίγουρη και απλή τεχνική ενεργοποίησής της, μας επιτρέπουν να εγκαταστήσουμε  ένα πυροσβεστικό σύστημα με κόστος 4 φορές χαμηλότερο από εκείνο των πυροσβεστικών συστημάτων ύδατος και 7-8 φορές χαμηλότερο των πυροσβεστικών συστημάτων αερίου.

Γρήγορη λειτουργία και κατάσβεση στην έναρξη πυρκαγιάς χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση: Η συσκευή BONPET, καθώς και όλα τα αυτοματοποιημένα συστήματα που είναι βασισμένα στο υλικό ΒΟΝΡΕΤ, ενεργοποιούνται μέσα σε πολύ μικρό χρόνο από τη στιγμή που μια πυρκαγιά ανιχνεύεται (ο χρόνος ενεργοποίησης δεν υπερβαίνει τα    40-45 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ανιχνεύεται η πυρκαγιά) και έτσι η κατάσβεση γίνεται στην αρχική φάση της. Λόγω όλων αυτών των παραγόντων μειώνονται πάρα πολύ οι ζημίες που θα προκληθούν από την πυρκαγιά.

Απλότητα εγκατάστασης και μείωση λειτουργικού κόστους: Για την εγκατάσταση μιας Αμπούλας Αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις ούτε ειδικά εργαλεία. Η εγκατάσταση γίνεται χρησιμοποιώντας τα συνηθισμένα εργαλεία που ο καθένας μας έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει. Οι συσκευές BONPET ελέγχοντα μόνο εξωτερικά (μία φορά το χρόνο) για να διαπιστώσουμε ότι δεν έχουν χτυπηθεί κατά λάθος και, για τη πληροφόρηση σας, δεν χρειάζονται καμία συντήρηση η αναγόμωση για 10 χρόνια. Έλεγχος και συντήρηση απαιτείται μόνο σε ειδικά συστήματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε συνεργασία με τις αμπούλες ή συστήματα μονίμων εγκαταστάσεων με σωληνώσεις κλπ που χρησιμοποιούν υγρό ΒΟΝΡΕΤ για κατάσβεση.

Ευρύ φάσμα των εφαρμογών και από την άποψη της προστατευμένης λειτουργίας αντικειμένων και των κλιματολογικών όρων. Οι Αμπούλες Αυτόματης Πυρόσβεσης BONPET μπορούν να εγκατασταθούν ουσιαστικά σε οποιοδήποτε βιομηχανικό ή δημόσιο χώρο. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες από - 230 C έως + 850 C. Δεν είναι ευαίσθητες στον αέρα, τη βροχή ή την ηλιακή ακτινοβολία (δηλαδή μπορούν να λειτουργούν υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες).

Η Αμπούλα Αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ είναι η μόνη συσκευή που έχει εγκριθεί και που συστήνεται από το Υπουργείο Μεταφορών  της Ιαπωνίας   για χρήση ως αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, που σημαίνει ότι ικανοποιεί τις οδηγίες ασφάλειας για τις θαλάσσιες μεταφορές που είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα. Μέχρι σήμερα κανένας από τους κατασκευαστές πυροσβεστικών συστημάτων δεν έχει κατορθώσει να κατασκευάσει έναν τέτοιο σύστημα που να λειτουργεί μηχανικά να ψεκάζει αυτόματα και να έχει τόσο υψηλά αποτελέσματα.

Οικολογική ασφάλεια: Το διάλυμα της Αμπούλας Αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο για την υγεία, δεν περιέχει καμία βλαβερή ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ)  που δεν είναι βλαβερά για τον άνθρωπο τα ζώα και το περιβάλλον. Οι διάφορες δοκιμές και πειράματα Ευρωπαϊκών εργαστηρίων καθώς και άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων εργαστηριών όπως π.χ. της Ρωσίας και της Ιαπωνίας, έχουν αποδείξει τη συμμόρφωση των συσκευών με τους κρατικούς υγειονομικούς κανόνες και πρότυπα επιδημιολογίας για την  ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για το υλικό έχουν εκδοθεί διεθνή πιστοποιητικά όπως από το  ίδρυμα   της Βιέννης "Sichereitechnische Prufstelle" και επίσης φέρει την περιβαλλοντική σφραγίδα της έγκρισης της  ρωσικής ομοσπονδίας).

Ασφάλεια αποθήκευσης και αξιοπιστία λειτουργίας: Όταν η συσκευή ΒΟΝΡΕΤ είναι αποθηκευμένη δεν έχει καμία εσωτερική πίεση. Κατά συνέπεια, ενοχλητικοί παράγοντες όπως διαρροές ή πιθανότητα έκρηξης από υπερθέρμανση αποκλείονται. Επίσης δεν υπάρχει κανείς περιορισμός επικινδυνότητας για μεταφορά με επίγεια η εναέρια μέσα.

Μάλιστα υπάρχει και ειδική θήκη μεταφοράς ώμου, που επιτρέπει την μεταφορά της Αμπούλας με ασφάλεια και ευκολία από άτομα περιφρούρησης όταν περιπολούν.

Υψηλού επιπέδου εργονομία και αισθητική. Είναι η πρώτη φορά που, ενώ στα πλαίσια ενός μεγάλου αριθμού συστημάτων μαζικής παραγωγής που παράγονται παγκοσμίως με  "βιασύνη και άγχος" και ενώ κανείς δεν ασχολείται με την εργονομία και την αισθητική, η ΒΟΝΡΕΤ διαθέτει στην παγκόσμια αγορά ένα άψογο αισθητικά προϊόν αυτόματης πυρόσβεσης, πολύ εύκολο στην εγκατάσταση του και με κορυφαία αποτελεσματικότητα. Υπάρχει πάντα μια θέση στην αγορά συστημάτων πυρόσβεσης για υψηλού επιπέδου χειροποίητα συστήματα από τους επιδέξιους τεχνίτες. Η εργασία των σχεδιαστών, η ολοκλήρωση της παραγωγής των επιμέρους υλικών και εξαρτημάτων καθώς και τα τελικά ολοκληρωμένα προϊόντα είναι μονίμως υπό αυστηρό έλεγχο και επίβλεψη. Πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε λογικές όπως πχ. να μην παράγουμε απλούστερα και φτηνότερα συστήματα, πράγμα που μερικές επιχειρήσεις κάνουν.

Η φιάλη της Αμπούλας ΒΟΝΡΕΤ είναι κατασκευασμένη από γυαλί ασφαλείας υψηλής ποιότητας (Βοημίας).

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα της φιάλης που επιθυμείτε βάση του χρώματος που έχετε στους χώρους σας (η κλίμακα των χρωμάτων παραγωγής περιλαμβάνει  8 τόνους), ενώ σε περιπτώσεις παραγγελίας μεγάλης ποσότητας είναι δυνατή η παραγωγή επιθυμητού χρώματος από τον πελάτη. Μπορούμε επίσης να λάβουμε υπόψη και τις αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες αισθητικής  των σημερινών σύγχρονων κτηρίων και να συνδυάσουμε την προστασία τους από την φωτιά με την αρχιτεκτονική αισθητική τους. Οι συσκευές BONPET καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο, και έχουν πολύ μικρό κόστος εγκατάστασης ενώ σε καμμία περίπτωση δεν θυμίζουν τον συνήθη πυροσβετήρα.

Το βέβαιο είναι ότι η Αμπούλα Αυτόματης Πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ απευθύνεται σε υψηλότερο τεχνικό και καταναλωτικό επίπεδο.

Η Αμπούλα ΒΟΝΡΕΤ είναι ένα προϊόν που περιγράφεται σε μια απλή πρόταση:

Κορυφαία τεχνολογία και αισθητική στην υπηρεσία της πυρόσβεσης.
 

Copyright © 2010 KLF Systems