Home Πυρόσβεση Bonpet Συστήματα Τοπικής Εφαρμογής Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής με Δοχείο
PDF Εκτύπωση E-mail

Σύστημα Τοπικής Εφαρμογής με Δοχείο

 

Εναλλακτικά της αμπούλας Bonpet στις τοπικές εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιηθεί δοχείο που περιέχει υγρό Bonpet.
Το σύστημα αυτό με το δοχείο  θα αποτελείται από :

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Το κατασβεστικό υλικό θα είναι υγρό BONPET κατάλληλο για πυρκαγιές κατηγορίας  F (μαγειρικά έλαια και λίπη) όπως και για πυρκαγιές τύπου Α (στερεά καύσιμα), Β (υγρά καύσιμα), C (αέρια καύσιμα), χωρίς απαίτηση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ή και καυσίμου για την κατηγορία F. (Αρ. Πρωτ.  41499 Φ.701.6  17/8/2009)

ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ BONPET

Θα χρησιμοποιηθεί ένα δοχείο αποθήκευσης και διαχείρισης του κατασβεστικού υλικού BONPET με χωρητικότητα 6 η  9 λίτρων πιστοποιημένο για αντοχή σε πίεση (CE), το οποίο  φέρει  το ειδικό μανόμετρο με την βαλβίδα περιοδικού έλεγχου καθώς και τον μόνιμο σύνδεσμο με τις δυο βάνες κεντρικού έλεγχου προς το δίκτυο των σωληνώσεων, με σειριακό αριθμό   ____

Πίεση δοχείου 15 BAR στους (20ο C ),    
Θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου 0ο C έως + 60ο C .
Προωθητικό αέριο  Άζωτο (Ν2). doxeio_topikhs doxeio_topikhs

ΔΙΚΤΥΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Μετά τη φιάλη το δίκτυο θα διακλαδίζεται σε δύο σωληνώσεις είτε  από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ½΄΄ (πράσινη ετικέτα υπερβαρέως τύπου) είτε από ανοξείδωτο χάλυβα που θα οδεύουν παράλληλα μεταξύ τους.
Το σύστημα θα ενεργοποιείται τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα.
Ο ένας κλάδος θα τροφοδοτεί τους αυτομάτους εκτοξευτήρες (κλειστά sprinkler για την αυτόματη λειτουργία) και ο δεύτερος κλάδος τα ανοικτά ακροφύσια  (για τη χειροκίνητη λειτουργία). Στην έξοδο της φιάλης  παρεμβάλλονται όπως προαναφέρθηκε βάνες διακοπής αντίστοιχης διατομής.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ  (ΚΕΦΑΛΕΣ SPRINKLER)
Για την αυτόματη εκτόνωση του κατασβεστικού υγρού BONPET με χρήση δοχείου 6 λίτρων προτείνεται να υπάρχουν έως 3 αυτόματοι εκτοξευτήρες (sprinkler) κλειστού τύπου με θερμοκρασία ενεργοποίησης τους 141ο C (μπλε αμπούλα) ή άλλου τύπου αρκεί να μην υπερβαίνει τους 182ο C (μωβ αμπούλα).

Για την αυτόματη εκτόνωση του κατασβεστικού υγρού BONPET με χρήση δοχείου 9 λίτρων προτείνεται να υπάρχουν έως 5 αυτόματοι εκτοξευτήρες (sprinkler) κλειστού τύπου με θερμοκρασία ενεργοποίησης τους 141ο C (μπλε αμπούλα) ή άλλου τύπου αρκεί να μην υπερβαίνει τους 182ο C (μωβ αμπούλα).

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ
Για την χειροκίνητη εκτόνωση του κατασβεστικού υγρού BONPET με χρήση δοχείου 6 λίτρων προτείνεται να υπάρχουν συνολικά έως 3 ανοικτού τύπου ακροφύσια – αφρογεννήτριες ανά 80 cm περίπου, αναλόγως με το μέγεθος και το είδος της εγκατάστασης.
Ένα από τα τρία ακροφύσια ανοικτού τύπου και ένα sprinkler κλειστού τύπου θα πρέπει να καλύπτουν το χώρο του καπναγωγού.      Ειδικότερα τα ακροφύσια προτείνεται να τοποθετούνται ανά 80 cm περίπου, επάνω από όλες τις εστίες και τον καπναγωγό (εάν είναι ορατός), και οπωσδήποτε ένα επάνω από κάθε φριτέζα.

Για την χειροκίνητη εκτόνωση του κατασβεστικού υγρού BONPET με χρήση δοχείου 9 λίτρων προτείνεται να υπάρχουν συνολικά έως 5 ανοικτού τύπου ακροφύσια – αφρογεννήτριες ανά 80 cm περίπου, αναλόγως με το μέγεθος και το είδος της εγκατάστασης.
Ένα από τα πέντε ακροφύσια ανοικτού τύπου και ένα sprinkler κλειστού τύπου θα πρέπει να καλύπτουν το χώρο του καπναγωγού.      Ειδικότερα τα ακροφύσια προτείνεται να τοποθετούνται ανά 80 cm περίπου, επάνω από όλες τις εστίες και τον καπναγωγό (εάν είναι ορατός), και οπωσδήποτε ένα επάνω από κάθε φριτέζα.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Για την χειροκίνητη εκτόνωση του κατασβεστικού υγρού BONPET θα υπάρχουν  ανά 80 cm ανοικτού τύπου ειδικά ακροφύσια χαμηλού όγκου, αναλόγως με το μέγεθος και το είδος της εγκατάστασης.
Ένα από τα πέντε ακροφύσια ανοικτού τύπου και ένα sprinkler κλειστού τύπου θα πρέπει να καλύπτουν το χώρο του καπναγωγού.      Ειδικότερα επάνω από όλες τις εστίες τοποθετούνται ανά 80 cm ακροφύσια τύπου LS-1.5MM-B καθώς και τον καπναγωγό (εάν είναι ορατός), ενώ επάνω από την κάθε φριτέζα ένα ακροφύσιο τύπου     LS-1.8MM-B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η λειτουργία του συστήματος τοπικής εφαρμογής είναι ακριβώς η ίδια που εφαρμοζόταν μέχρι και πρόσφατα στα συστήματα τοπικής εφαρμογής με χρήση σκόνης.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς θα σπάσει η αμπούλα της αυτόματης κλειστής κεφαλής (sprinkler) και θα γίνει κατάσβεση με αυτόματη κατάκλιση του υγρού BONPET.
Εναλλακτικά στη χειροκίνητη λειτουργία ανοίγουμε τη βάνα που βρίσκεται στην αρχή του δεύτερου κλάδου και πετυχαίνουμε χειροκίνητη κατάσβεση από τα ανοικτά ακροφύσια.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΜΕ BONPET 
Η μηχανισμός κατάσβεσης της φωτιάς βασίζεται στην χημική  σύσταση του υγρού BONPET η οποία είναι μοναδική παγκοσμίως.
Όταν το υγρό ΒΟΝΡΕΤ έρθει σε επαφή με την φωτιά, πρώτα παράγει ψύξη ρίχνοντας το θερμικό φορτίο κάτω από το σημείο ανάφλεξης, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ) τα οποία  δεσμεύουν τοπικά επάνω στην φλόγα το οξυγόνο σπάζοντας έτσι την αλυσίδα της φωτιάς. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό υλικό που έχει Δεύτερη ενέργεια στην κατάσβεση πυρκαγιάς, διότι  όπου πέσει ,μετά την ενεργοποίηση του συστήματος αφήνει ένα λεπτό υγρό φιλμ που η χημική του σύσταση συνεχίζει την διαδικασία κατάσβεσης και δεν επιτρέπει την επανάφλεξη της φωτιάς.
Το υγρό BONPET όταν έρχεται σε επαφή με την φωτιά είναι μη αγώγιμο μέχρι και 35 kVolt / 50 Hz.
Το υγρό BONPET δεν περιέχει τοξικές ουσίες που θα αποτελούσαν κίνδυνο τον άνθρωπο τα ζώα και τα τρόφιμα (τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από ένα καλό ξέπλυμά τους με νερό), δεν περιέχει καμία επικίνδυνη ουσία για το Όζον, ενώ κατά την χρήση της συσκευής με φωτιά τα προϊόντα αποσύνθεσης (ΑΕΡΙΑ)  που δημιουργούνται δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο, τα ζώα  και το περιβάλλον. Επίσης το υγρό BONPET είναι βιοδιασπώμενο.   
Το κατασβεστικό υλικό BONPET δεν προκαλεί οξειδώσεις στα μέταλλα, καθαρίζεται πολύ εύκολα ξεπλένοντας με νερό η σκουπίζοντας με ένα πανί, επειδή δεν αφήνει προσκολλώμενα στερεά κατάλοιπα όπως συμβαίνει με την ξηρή σκόνη. 

 

Copyright © 2010 KLF Systems